Vergoeding

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeraars. Dit betekent dat je altijd eerst je eigen risico betaalt van 385 euro.

Vergoeding ergotherapie in 2022

Vanaf 01-01-2022 werk ik contractvrij. Dit houdt in dat ik geen contracten meer heb afgesloten met zorgverzekeraars. Dat ik overgegaan ben op deze werkwijze, heeft te maken met de visie die ik in de afgelopen 20 jaar heb ontwikkeld op de zorg die ik wil leveren aan mijn cliënten. Ik vind de kwaliteit van mijn behandeling en de persoonlijke aandacht zoals cliënten die van mij gewend zijn zeer belangrijk. Deze manier van werken is voor mij niet meer verenigbaar met de contracten die ik krijg aangeboden.

Wat houdt dit in voor jou?
Je kunt nog steeds (een deel van) de behandeling vergoed krijgen. Hoeveel dit precies is, is helemaal afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten met je zorgverzekeraar. Vaak krijg je sowieso 75% vergoed. Om erachter te komen hoeveel je precies vergoed krijgt, kun je contact opnemen met je zorgverzekering en vragen wat de vergoeding is voor ‘ongecontracteerde ergotherapie’. Kijk ook goed naar het eigen risico en eventuele extra vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Verwijzing
Voor een administratief correcte afhandeling is een verwijzing belangrijk. Deze verwijzing kun je aanvragen bij je huisarts of specialist. Laat er duidelijk opzetten wat de diagnose is, de vraagstelling, de AGBcode van de verwijzer en de verwijsdatum.

Tarieven:

1 behandelsessie
(60 min., kan zowel face-to-face, als telefonisch,
als via beeldbellen plaatsvinden)

€90,- (prestatiecode 5000; €22,50 per kwartier)
Aanhuistoeslag
€22,50 (prestatiecode 5001, maximale reistijd 25 min.)

No-show tarief
(kosten die in rekening worden gebracht bij afspraken
die korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, of wanneer men niet op komt dagen)
€60,- (deze kosten komen voor eigen rekening en kunnen niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar)

Facturering

Aan het begin van de volgende maand ontvang je de rekening voor de sessies van de maand ervoor. Ik werk samen met Infomedics voor het versturen en innen van de rekeningen. Dit betekent dat je een (digitale) rekening ontvangt via Infomedics. Je betaalt aan hen en je kunt de gehele rekening vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar om het vergoede deel terug te ontvangen.

Ben je verzekerd bij ONVZ (PNOzorg, VvAA, Jaaah.), Zorg en Zekerheid of DSW (en StadHolland), dan valt de ergotherapie tot en met 31-12-2022 nog wel onder ‘gecontracteerde zorg’. Ook dan krijg je de factuur via Infomedics en kun je deze indienen bij de zorgverzekeraar. Neem contact op met ONVZ of DSW voor meer informatie over het bedrag dat je vergoed krijgt.