Werkwijze

Hoe ziet de behandeling eruit?

Telefonisch of per mail (info@ergotherapierijnbeek.nl) kunt u zich aanmelden voor behandeling. In dit eerste contact wordt afgestemd wanneer een intakegesprek plaats kan vinden.

Tijdens het intakegesprek bespreken we wat uw problemen zijn en welke activiteiten belangrijk voor u zijn. Samen stellen we een behandelplan op om de door u geformuleerde doelen te behalen.

  • Door uitleg te geven over hoe het lichaam omgaat met pijn/vermoeidheid, krijgt u meer inzicht in waarom u zich voelt zoals u zich voelt.
  • Door uw dagstructuur te bespreken, wordt u zich bewust van de activiteiten die u energie kosten, danwel opleveren.
  • Door u daadwerkelijk activiteiten uit te laten voeren en uw handelen te observeren en te bespreken, kan ik achterhalen welke gewoontepatronen (zowel in denken als doen) er bestaan en u daarvan bewust maken.
  • Door activiteiten op een andere manier te doen, kunt u ervaren hoe het gevoel in uw lijf of hoofd kan veranderen.

Dit is de basis om uiteindelijk de belastbaarheid weer op te bouwen en te komen tot verbetering van kwaliteit van leven. Behandeling kan zowel in de praktijk plaatsvinden, als bij u thuis.

Wat zijn de kosten?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeraars. Per kalenderjaar worden tien behandeluren vergoed. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigen risico. In sommige aanvullende verzekeringen zijn extra uren ergotherapie opgenomen. Raadpleeg hiervoor de polis van uw zorgverzekering.